Cookie beleid RKEDO

De website van RKEDO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid

Elke vereniging zoals RKEDO bestaat dankzij vrijwilligers die in hun eigen tijd zaken willen regelen voor de vereniging. RKEDO heeft vele vrijwilligers. Maar vrijwilligers kun je zien als zonlicht: je hebt er nooit teveel van.

Individualisering
De individualisering binnen de samenleving neemt steeds wat verder toe. Door nieuwe wijze van communiceren (social media) lijkt persoonlijk contact overbodig. Richting de sportverenigingen ontstaat steeds meer een houding van: "Alles is toch geregeld als ik contributie heb betaald?"

Nou, nee. Dat is niet het geval. Kantinediensten moeten wel nog worden ingevuld, oud papier moet worden opgehaald, terreindienst moet worden ingevuld, en zo zijn er nog wat meer zaken die gedaan moet worden. Wij zijn, zoals hierboven al gezegd, een vereniging die draait op vrijwilligers. We zijn geen commercieel bedrijf, waarbij we "gewoon" mensen inhuren om de taken uit te voeren. 

Teamsport
Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Binnen RKEDO leeft het besef dat vrijwilligers een essentiële rol vervullen binnen de vereniging. Vrijwilligers vormen de ruggengraat. Iedere bijdrage is waardevol en een positieve impuls voor het behoud en verdere ontwikkeling van de vereniging.

Vrijwilligersbeleid
Om alle aspecten van het vrijwilligersbestaan van RKEDO in goede banen te leiden hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld. Deze kun je hieronder lezen.

 

Inhoudsopgave 

 1. Doel vrijwilligersbeleid       
 2. Verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid
 3. Regels vrijwilligersbeleid
 4. Vrijwilligerscoördinator 
 5. Motivatie van vrijwilligers
 6. Begeleiding, ondersteuning en behoud van vrijwilligers
 7. Waarderen en belonen van vrijwilligers
 8. Werving vrijwilligers                 
 9. Invoering vrijwilligersbeleid

                                                                                            

1. Doel vrijwilligersbeleid
Met dit vrijwilligersbeleid willen we bereiken dat we continue een optimale bezetting van de verschillende functies binnen RKEDO verkrijgen met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers.

2. Verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid van RKEDO is een verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Het beleid wordt door de vrijwilligerscoördinator aangestuurd.

3. Regels vrijwilligersbeleid

 • RKEDO doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de vereniging. Jong of oud, man of vrouw, actief lid, ouder of sympathisant. De aard van de werkzaamheden dient te passen bij capaciteiten en beschikbare tijd.
 • RKEDO hanteert normen en waarden. RKEDO verwacht dat ook haar vrijwilligers zich hier aan houden.
 • Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die hij/zij binnen RKEDO verricht.
 • Een vrijwilligersfunctie wordt in principe aanvaard voor een vooraf bepaalde termijn.
 • Alle functies zijn opgenomen in het organogram van de vereniging en volgens een vast format beschreven.
 • Leden kunnen zich opgeven voor bepaalde functies, maar kunnen waar nodig ook verplicht worden bepaalde werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld kantinediensten), wij zien deze meewerkende leden als vrijwilliger.  

4. Rol vrijwilligerscoördinator
De vrijwilligerscoördinator weet wat er leeft binnen de vereniging en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt.

De taken van de vrijwilligerscoördinator bestaan uit:

 • Begeleiden en vraagbaak voor alle vrijwilligers;
 • Werft actief en selecteert vrijwilligers, bij voorkeur in overleg met de commissies en/of hoofdbestuur;
 • Draagt zorg voor het organogram van de vereniging en houdt deze actueel;
 • Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies;
 • Organiseert in samenspraak met de commissiehoofden tenminste één keer per seizoen een vergadering van alle vrijwilligers per commissie. In deze vergadering dient het afgelopen seizoen te worden geëvalueerd en de plannen voor komend seizoen besproken. Ook dient de personele bezetting aan de orde gesteld te worden;
 • Indien een vrijwilliger aangeeft te willen stoppen dient de reden te worden besproken met de coördinator.

Nieuwe vrijwilligers  krijgen een organogram en de functieomschrijving, verder worden zij op de hoogte gesteld van de huishoudelijke regels.

5. Motivatie van vrijwilligers
Wij hopen dat vrijwilligers het gevoel hebben dat ze een deel van de vereniging zijn. Het bestuur en de commissiehoofden dienen hen op de hoogte te stellen van het beleid en de gekozen richtingen. Vrijwilligers zijn ook als niet-lid welkom op de Algemene Ledenvergadering en hebben daar hun inbreng en stemrecht. Het bestuur dient open te staan voor positieve kritiek en dient het meedenken te bevorderen. Betrokkenheid is de basis voor motivatie.

6. Begeleidimg, ondersteuning en behoud van vrijwilligers
Het is belangrijk dat de vrijwilliger weet door wie hij ondersteund wordt. En dat de vrijwilliger weet aan wie hij ondersteuning biedt. Nieuwe vrijwilligers worden bij voorkeur ingewerkt door oude vrijwilligers. Het is van belang een introductiegesprek te voeren met een nieuwe vrijwilliger. Onbekende zaken kunnen dan doorgenomen worden evenals de wederzijdse verwachtingen. Dit is een taak voor de desbetreffende commissie. Daarna kun je eventueel onder begeleiding aan de slag gaan. Als de vrijwilliger aangeeft de taak zelfstandig te kunnen volbrengen kan de ondersteuning van afstand verder gaan. Regelmatige evaluaties zijn belangrijk.

Vrijwilligers willen zich ook ontwikkelen en hun kennis in de praktijk gebruiken. Aan ons de taak er voor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaatsen worden ingezet. Als wij op de hoogte zijn van de ambities van de vrijwilligers kunnen wij hier op inspelen. Regelmatige besprekingen binnen de diverse commissies waarin ze daadwerkelijk een stem hebben is van belang. Veranderde wensen kunnen wij dan ook meenemen zodat een vrijwilliger niet onnodig verloren gaat voor de club.

Door positieve aandacht aan initiatieven te schenken, weten de vrijwilligers zich gewaardeerd. Initiatieven worden bij RKEDO zeer op prijs gesteld.

7. Waarderen en belonen van vrijwilligers
RKEDO heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor werkzaamheden. Het uitgangspunt voor de vrijwilliger moet zijn dat hij of zij bijdraagt aan de vereniging, het zogenaamde sociale middenveld binnen de dorpsgemeenschap. Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn/haar vrijwilligerswerk. Daarnaast is waardering van de leden heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. De leden van de vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan.

Aan het eind van het seizoen organiseert de vereniging een medewerkeravond als blijk van waardering. Rond Sinterklaas krijgen vrijwilligers een surprise. Ook bij lief en leed laat de vereniging haar betrokkenheid blijken.

Een aantal medewerkers (bijvoorbeeld selectietrainers) neemt qua waarderen en belonen in de organisatie een aparte plaats in. Van deze functies wordt meer geëist en verwacht. Hiervoor krijgen zij dan ook een vergoeding en zijn het geen "echte" vrijwilligers meer, maar semiprofessionals op hun vakgebied. Een harde eis vanuit de club is dat zij wel gediplomeerd dienen te zijn. 

8. Werving vrijwilligers
Het ontstaan van een vacature is veelal als eerste bekend bij één van de diverse commissies binnen de vereniging. De procedure voor het opvullen van een vacature is als volgt:

 1. De betreffende commissie is zelf verantwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Mogelijk heeft de commissie een geschikte kandidaat in beeld voor het invullen van de vacature. De commissie is vrij om met een kandidaat in gesprek te treden en afspraken te maken. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd door wie de vacature is ingevuld.
 2. Heeft de betreffende commissie na diverse inspanningen geen kandidaat in beeld, dan wordt de vrijwilligerscoördinator hiervan op de hoogte gebracht. De vrijwilligerscoördinator zal mogelijke kandidaten benaderen. Er kan bij de werving gebruik gemaakt worden van de databestanden (leden, oud leden, ouders van leden, oud vrijwilligers, etc.).
 3. Indien kandidaten worden gevonden, vindt overleg plaats met de commissie. De commissie is vrij om met de kandidaten in gesprek te treden en afspraken te maken met één of meerdere kandidaten. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator.
 4. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd door wie de vacature is ingevuld.
 5. Het hoofdbestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vacature.

9. Invoering vrijwilligersbeleid
Bij de benoeming van een vrijwilligerscoördinator als lid van het bestuur is feitelijk begonnen met de uitvoer van vrijwilligersbeleid.


Vrijwilligersquote.jpg

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!